fbpx
Oferta

Chwastox 750 SL

Segment produktów:
Uprawy Burak
Helicur 250 EW
Kukurydza
Aspect T Narval 040 OD Oceal 700 SG Successor Tx 487,5 SE Sulcogan 300 SC Stomp 400 SC
Uprawy sadownicze
Ferten 250 EC Helicur 250 EW Helosate Plus 450 SL Siarkol 800 SC Toben 500 SC
Uprawy warzywne
Ranman 400 SC TwinPack
Rzepak
Nepal 130 WG Marqis 360 CS Wadera 300 EC Ferten 250 EC Conatra 60 EC Butisan Duo 400 EC Helicur 250 EW Impact 125 SC Avaunt 150 EC Helosate Plus 450 SL Koban 600 EC Toben 500 SC TurboPropyz TM SC
Zboża
Nepal 130 WG Bat 600 SC Wadera 300 EC Conatra 60 EC Aminopielik Standard 600 SL Chwastox 750 SL Dragon 450 WG Helicur 250 EW Impact 125 SC Fantom 069 EW Helosate Plus 450 SL Canopy Legato Pro 425 SC Legion Librax Limero Fraxial 50 EC Proline Max 460 EC Starane 333 EC Prosaro 250 EC Premis Plus 080 FS Toben 500 SC Proteg 250 EC Shorti 725 SL Track 300 SC Tribex 75 WG
Ziemniak
Drum 45 WG Emendo M WG Ranman 400 SC TwinPack Stomp 400 SC
Inne
Helosate Plus 450 SL Starane 333 EC Stomp 400 SC
Wszystkie Fungicydy
Wadera 300 EC Ferten 250 EC Airone SC Conatra 60 EC Drum 45 WG Emendo M WG Helicur 250 EW Impact 125 SC Librax Limero Proline Max 460 EC Prosaro 250 EC Siarkol 800 SC Toben 500 SC Ranman 400 SC TwinPack Track 300 SC
Herbicydy
Bat 600 SC Pilot 10EC Marqis 360 CS Aspect T VextaDim 240 EC Aminopielik Standard 600 SL Butisan Duo 400 EC Chwastox 750 SL Dragon 450 WG Fantom 069 EW Helosate Plus 450 SL Koban 600 EC Legato Pro 425 SC Legion Fraxial 50 EC Narval 040 OD Oceal 700 SG Starane 333 EC Successor Tx 487,5 SE Sulcogan 300 SC Stomp 400 SC TurboPropyz TM SC Tribex 75 WG
Insektycydy
Nepal 130 WG Avaunt 150 EC
Regulatory wzrostu
Canopy Proteg 250 EC Shorti 725 SL
Zaprawy
Premis Plus Vibrance Gold 100FS Premis Plus 080 FS
Pozostałe
Pilot 10EC VextaDim 240 EC

Chwastox 750 SL

Działanie Chwastox 750 SL:

Chwastox 750 SL jest środkiem chwastobójczym, w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w zbożach jarych i ozimych.

Środek pobierany jest głównie przez liście chwastów, powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu roślin i ich zamieranie. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2 – 6 liści, przy temperaturach w zakresie 10 – 25°C. Nie stosować, gdy temperatura nocą jest niższa niż 5°C.

Zalety:

  • znana i uznana substancja czynna
  • możliwość stosowania we wszystkich zbożach jarych i ozimych
  • brak stwierdzonej odporności chwastów
  • bardzo szybki efekt chwastobójczy
  • bezpieczny zarówno dla zbóż, jak i roślin następczych

Zawartość substancji czynnych:

  • MCPA – 750 g/l (63,6%) (związek z grupy fenoksykwasów – w postaci soli dimetyloaminowej)

chwastox

Chwasty wrażliwe:
dymnica pospolita, komosa biała, mak polny, poziewnik szorstki, sporek polny, tasznik pospolity, tobołki polne
 
Chwasty średnio odporne:
bratek polny, gwiazdnica pospolita, rdest powojowaty
 
Chwasty odporne:
bodziszek drobny, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, przetacznik polny, chwastnica jednostronna
 

Zastosowanie Chwastox 750 SL:

JĘCZMIEŃ JARY, PSZENICA JARA, PSZENŻYTO JARE, OWIES

  • termin stosowania: wiosną, od początku fazy krzewienia zbóż do końca tej fazy (BBCH 21 – 29)
  • maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha

 
JĘCZMIEŃ OZIMY, PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO

  • termin stosowania: wiosną, od początku fazy krzewienia zbóż do końca tej fazy (BBCH 21 – 29)
  • maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

 

We wszystkich uprawach produkt stosować maksymalnie 1 raz w sezonie wegetacyjnym.

Etykieta Chwastox 750 SL

Producent lub podmiot wprowadzający lub posiadacz zezwolenia: CIECH Sarzyna S. A.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Jaka jest cena chwastox 750 sl, jakie zastosować dawkowanie? Napisz do nas!