fbpx
Oferta

Caravel

Rzepak Ozimy: Caravel

Postrach kombajnów

Główne zalety odmiany:

  • bardzo wysoka tolerancja stanowiskowa
  • zalecana do uprawy na lżejszych i przesuszonych stanowiskach
  • wybitnie przydatna w uproszczonej uprawie
  • najlepsza odmiana do opóźnionego wysiewu

Caravel to odmiana o dużej tolerancji w zakresie wymagań stanowiskowych, zalecana do uprawy na lżejszych, słabszych glebach, ale sprawdzająca się również doskonale na ziemiach ciężkich, zimnych i zlewnych.

Caravel cechuje wysoki, wczesny wigor startowy, dzięki któremu możliwy jest opóźniony wysiew tej odmiany. Niezwykle szybki początkowy start, nawet w przypadku kilkudniowych odchyleń terminu siewu od optimum, zapewnia osiągnięcie odpowiedniej fazy rozwojowej i należyte przygotowanie roślin do zimy.

Caravel to wysoki plon nasion, co w połączeniu z dość dobrym zaolejeniem gwarantuje wysoką wydajność tłuszczu z hektara. Bardzo niska zawartość glukozynolanów sprawia, że jakość tłuszczu jest na najwyższym poziomie.

Plon nasion:

  • 2009 – 117% wzorca COBORU (CCA)
  • 2010 – 112% wzorca COBORU (CCA)
  • 2011 – 117 % wzorca COBORU (CCA)
  • 2013 – 110 % wzorca COBORU porejestrowe (8. odmiana)
  • 2014 – 108 % wzorca COBORU
  • ®2015 – 107% wzorca COBORU

Cechy użytkowo-rolnicze:

Hodowca Syngenta
Typ odmiany Mieszaniec
Wysokość roślin Wysoka
Odporność na ugięcie łanu Wysoka
Tolerancja na słabsze stanowiska Bardzo wysoka
Zaolejenie 44%
Zimotrwałość wysoka

Termin siewu – zalecana norma wysiewu (nasion/m2)

Wczesny niewskazany
Optymalny 45 – 50
Lekko opóźniony 60

Odporność na choroby

Zgnilizna twardzikowa ++
Sucha zgnilizna +++
Czerń krzyżowych ++

Komponenty plonu

Ilość pędów bocznych +++
Ilość łuszczyn na roślinie ++
Długość łuszczyn ++
Długość pędu głównego +++
Masa tysiąca nasion +++

++++ bardzo wysoka, +++ wysoka, ++ średnia, + niska