fbpx
Oferta

Aurora 40 WG

Segment produktów:
Uprawy Burak
Helicur 250 EW
Kukurydza
Narval 040 OD Oceal 700 SG Pampa 040 SC Successor Tx 487,5 SE Sulcogan 300 SC Stomp 400 SC
Uprawy sadownicze
Helicur 250 EW Helosate Plus 450 SL Siarkol 800 SC Toben 500 SC Pyranica 20 WP
Uprawy warzywne
Ekonom MM 72 WP Pyranica 20 WP Ranman 400 SC TwinPack
Rzepak
Conatra 60 EC Butisan Duo 400 EC Helicur 250 EW Impact 125 SC Avaunt 150 EC Helosate Plus 450 SL Koban 600 EC Toben 500 SC TurboPropyz TM SC
Zboża
Conatra 60 EC Aurora 40 WG Aminopielik Standard 600 SL Chwastox 750 SL Dragon 450 WG Helicur 250 EW Impact 125 SC Fantom 069 EW Helosate Plus 450 SL Canopy Legato Pro 425 SC Legion Librax Limero Fraxial 50 EC Proline Max 460 EC Starane 333 EC Prosaro 250 EC Premis Pro 080 FS Toben 500 SC Proteg 250 EC Shorti 725 SL Track 300 SC Tribex 75 WG
Ziemniak
Drum 45 WG Ekonom MM 72 WP Emendo M WG Kunshi 625 WG Ranman 400 SC TwinPack Stomp 400 SC
Inne
Ekonom MM 72 WP Helosate Plus 450 SL Starane 333 EC Stomp 400 SC
Wszystkie Fungicydy
Conatra 60 EC Drum 45 WG Ekonom MM 72 WP Emendo M WG Helicur 250 EW Impact 125 SC Kunshi 625 WG Librax Limero Proline Max 460 EC Prosaro 250 EC Siarkol 800 SC Toben 500 SC Ranman 400 SC TwinPack Track 300 SC
Herbicydy
Aurora 40 WG Aminopielik Standard 600 SL Butisan Duo 400 EC Chwastox 750 SL Dragon 450 WG Fantom 069 EW Helosate Plus 450 SL Koban 600 EC Legato Pro 425 SC Legion Fraxial 50 EC Narval 040 OD Oceal 700 SG Starane 333 EC Pampa 040 SC Successor Tx 487,5 SE Sulcogan 300 SC Stomp 400 SC TurboPropyz TM SC Tribex 75 WG
Insektycydy
Avaunt 150 EC
Regulatory wzrostu
Canopy Proteg 250 EC Shorti 725 SL
Zaprawy
Premis Pro 080 FS
Pozostałe
Pyranica 20 WP

Aurora 40 WG

Opis działania:

Aurora 40 WG jest środkiem chwastobójczym, w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, pszenicy jarej, jęczmieniu jarym i pszenżycie ozimym.

Preparat zawiera substancję czynną karfentrazon etylowy, który powoduje dużą wrażliwość roślin chwastów na światło i w konsekwencji ich uszkodzenie (działanie fotodynamiczne). Środek pobierany jest przez liście młodych chwastów, powodując ich nadwrażliwość na światło, a w rezultacie szybkie zasychanie.

Zalety:

  • unikalny, jedyny w swoim rodzaju mechanizm działania
  • szybko zauważalny efekt chwastobójczy
  • szczególnie polecana do zabiegów wczesną wiosną

Zawartość substancji czynnych:

  • karfentrazon etylowy – 40% (związek z grupy triazolin)

aurora

Chwasty wrażliwe:
jasnota purpurowa, jasnota różowa, przytulia czepna (do 20 cm wysokości), rdest ptasi, tasznik pospolity, tobołki polne
 
Chwasty średnio wrażliwe:
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik polny, rdestówka powojowata, rumian polny
 
Chwasty odporne:
bodziszek drobny, dymnica pospolita, powój polny, samosiewy rzepaku ozimego, chwasty jednoliścienne
 

Stosowanie:

PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, PSZENŻYTO OZIME

  • termin stosowania: wiosną od ruszenia wegetacji do końca fazy krzewienia zbóż (BBCH 13 – 29)
  • maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha

 
PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ JARY

  • termin stosowania: wiosną od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia zbóż (BBCH 13 – 29)
  • maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha

 

We wszystkich uprawach produkt stosować maksymalnie 1 raz w sezonie wegetacyjnym.

Producent lub podmiot wprowadzający lub posiadacz zezwolenia: Cheminova Polska Sp. z o.o.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.