fbpx
Oferta

LG Anniston

Główne zalety produktu:

  • niezwykły potencjał plonowania
  • odporność na wirus żółtaczki rzepy – TuYV
  • wysoka odporność na suchą zgniliznę kapustnych – gen RLM7
  • dobra zimotrwałość
  • wysoka odporność na osypywanie nasion

 

LG Anniston reprezentuje najnowszą generację odmian mieszańcowych na europejskim rynku. Ta wyjątkowa i innowacyjna odmiana wyróżnia się ogromnym potencjałem plonowania (60,7 dt/ha w pierwszym roku badań rejestrowych COBORU) oraz odpornością na choroby grzybowe (gen RLM7) oraz wirusowe (gen odporności na TuYV), co plasuje ją w absolutnej czołówce najplenniejszych odmian w Polsce.

LG Anniston jest pierwszą na polskim rynku odmianą mieszańcową z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy TuYV. Wirus przenoszony przez mszycę brzoskwiniowo-ziemniaczaną Myzus persicae uważany jest ostatnim czasie za przyczynę największego obniżenia potencjału plonowania rzepaku ozimego w Europie.

LG Anniston charakteryzuje się także wysoką odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie nasion w niekorzystnych warunkach podczas zbioru. Odmiana wykazuje także dobrą zimotrwałość, co potwierdziła w trudnych warunkach zimy sezonu 2015/2016 nawet w rejonach, gdzie wystąpiły bardzo duże uszkodzenia mrozowe.

Plon nasion:

Doświadczenia COBORU:
Rejestracja w Polsce 2017 rok
2015 – 2017 129,33% wzorca
2018 128% wzorca
2019 122% wzorca
Jedna z najplenniejszych odmian
w krajowym rejestrze COBORU

Cechy użytkowo-rolnicze:

Hodowca LIMAGRAIN
Typ odmiany mieszaniec
Wysokość roślin bardzo wysoka
Odporność na ugięcie łanu bardzo wysoka
Tolerancja na słabsze stanowiska bardzo wysoka
Zaolejenie 47,5%
Zimotrwałość bardzo wysoka

Termin siewu – zalecana norma wysiewu (nasion/m2):

Wczesny 40
Optymalny 45 – 50
Lekko opóźniony 55

Odporność na choroby:

Zgnilizna twardzikowa +++
Sucha zgnilizna +++
Czerń krzyżowych ++++

Komponenty plonu:

Ilość pędów bocznych ++++
Ilość łuszczyn na roślinie +++
Długość łuszczyn +++
Długość pędu głównego ++++
Masa tysiąca nasion +++

++++ bardzo wysoka, +++ wysoka, ++ średnia, + niska