fbpx
Oferta

Amalgerol

Segment produktów:

AMALGEROL – nawóz dolistny, który pobudza metabolizm żywieniowy oraz wzrost liści i korzeni. Rośliny szybko się regenerują i wracają do prawidłowego wzrostu.

– przyspiesza rozwój roślin

– odpowiedni do wszystkich typów gleb

– poprawia jakość oraz zwiększa wydajność upraw

– przyspiesza rozkład resztek roślinnych

– poprawia strukturę oraz jakość gleby

– ulega 100% rozkładowi biologicznemu

AMALGEROL przyczynia się do poprawy życia biologicznego gleby poprzez wzrost udziału bakterii pożytecznych, w tym również wiążących wolny azot, obniża ilość bakterii gnilnych  i grzybów z rodzaju fuzarium. Powoduje bardzo silny rozwój mykoryzy. W efekcie silnego rozwoju mikro  i makro flory glebowej następuję poprawa struktury

gleby, wzrost jej napowietrzenia, podniesienie temperatury oraz bardzo istotny wzrost zdolności sorbcyjnych gleby.

Systematyczne stosowanie preparatu, pozwala zlikwidować podeszwę płużną, przyczynia się do uwalniania istotnych ilości mikro i makroelementów takich jak: magnez, fosfor, miedź, cynk, mangan oraz wapń, który podnosi pH gleby.

AMALGEROL nadaję się na wszystkie typy gleb, zwłaszcza na gleby ciężkie zlewne z tendencją do zaskorupiania. Pod wpływem stosowania preparatu, następuję poprawa struktury gleby  i związanych z nią parametrów, co przekłada się na łatwość jej uprawy  i warunki rozwoju roślin. Na glebach lekkich następuję silny rozwój bakterii, których ściany komórkowe zbudowane są z polisacharydów. Polisacharydy posiadają zdolność wiązania wody z otoczeniem w warunkach większego uwilgotnienia gleby i uwalniania wody w warunkach niedostatecznego uwilgotnienia, poprawiając tym samym pojemność wodną tych gleb.