Podsumowanie doświadczeń z IUNG we Wrocławiu (2016)

Herbicydy dedykowane do aplikacji doglebowej powinny charakteryzować się stosunkowo długim początkowym czasem rozkładu, co umożliwia wydłużenie okresu działania na wschodzące chwasty, czyli wzrost skuteczności chwastobójczej. Drugim, z punktu widzenia skuteczności działania, jak też oceny skutków środowiskowych stosowania środków ochrony roślin, jest element badań umożliwiający ocenę szybkości przemieszczania się herbicydu w profilu glebowym.

Herbicyd doglebowy powinien stosunkowo wolno migrować w glebie. Szczególnie ważna jest warstwa powierzchniowa gleby (0–5 cm), gdyż jest to strefa, z której rośliny kiełkują i w pierwszym etapie wzrostu pobierają składniki. Dłuższe zaleganie herbicydu w tej warstwie gleby przyczynia się do lepszego pobrania substancji aktywnej przez kiełkujące rośliny (chwasty), co w efekcie końcowym podnosi skuteczność chwastobójczą herbicydu, a także ogranicza jego fitotoksyczność w stosunku do roślin uprawnych.
adiuwanty

Po lewej – herbicyd bez kondycjonera wody, po prawej – z zastosowanym kondycjonerem wody.

Rozwiązaniem problemu wymywania herbicydów jest zastosowanie kondycjonera wody Drill. Zwiększa on koncentrację herbicydów w wierzchniej warstwie gleby, utrudniając przenikanie substancji aktywnych w głąb profilu glebowego.

Kondycjonery wody – doświadczenia w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Wrocław, 2016

Celem badań była ocena wpływu tych preparatów na przemieszczanie herbicydu w profilu glebowym. Próbki gleby pobrano z zachowaniem ich profilu i naniesiono substancje aktywne herbicydów, po czym po 20 godzinach symulowano opad deszczu 15 mm.

 

Poniżej przedstawiono wyniki dla gleby lekkiej – piasek gliniasty. Im dłuższy słupek przy 0 – 5 tym lepiej.

 

dimetachlor_porownanie

 

metazachlor_porownanie

 

chlomazon_porownanie

 

Największe spowolnienie przemieszczania się wszystkich badanych herbicydów zaobserwowano w przypadku zastosowania ich z preparatem Drill. W warstwie powierzchniowej (0-5 cm) pozostało ok. 10% substancji więcej niż na obiektach z samymi herbicydami. 

Preparat wyróżnia się pod względem uzyskiwanych korzyści:

  • Bezkompromisowo poprawia skuteczność herbicydów stosowanych doglebowo
  • Ogranicza fitotoksyczność herbicydów dla roślin uprawnych
  • Chroni wody gruntowe przed zanieczyszczeniem przez pestycydy

***

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Poprzedni artykuł
Zwalczanie perzu - wyniki doświadczeń
route_baner
Następny artykuł
Raport sadowniczy – sierpień