Po owocach je poznacie!

Nawozy FoliQ Amical oraz FoliQ Calmax to wysoko skoncentrowane nawozy wapniowe, służące bezpiecznemu i wysoko efektywnemu nawożeniu roślin sadowniczych i warzywniczych.

Dzięki dużej zawartości wapnia i niezbędnych dla rozwoju mikroelementów, produkty te zapewniają wysokie właściwości przechowalnicze owoców i warzyw oraz ich wysoką jakość handlową. Ponadto, idealnie nadają się do ograniczania strat w plonach powodowanych chorobami fizjologicznymi, a stosowane w uprawach drzew pestkowych, zapobiegają pękaniu owoców oraz podnoszą ich jędrność.

Podsumowanie doświadczenia z nawozami wapniowymi Agrii:

Jednostka prowadząca badania: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Materiał roślinny: Jabłoń odmiana Ligol

Oceniane preparaty: Foliq Calmax, Foliq Amical, MobiCal

Terminy zabiegu: od 16.05.2016  do 21.09.2016; po zbiorze owoce przechowywane w warunkach niskotlenowych przez 6 i 8 miesięcy

Oceniane wskaźniki: jędrność, zawartość wapnia, zawartość etylenu w komorach nasiennych, barwa zasadnicza skórki, rozkład skrobi po zbiorze, wystąpienie chorób grzybowych (gorzka zgnilizna) oraz zaburzeń fizjologicznych (gorzka plamistość podskórna, oparzelizna powierzchniowa, zbrązowienie wiązek sitowych).

Układ kombinacji:

Wartość indeksu skrobiowego:

Wszystkie programy dokarmiania wapniem Agrii nie wpłynęły na rozkład skrobi, a nawet go zahamowały (nawozy nie stymulowały zbędnie dojrzewania, bardzo dobry prognostyk dla trwałości owoców i przechowywania).

Jędrność miąższu

Kombinacje opryskiwania drzew

Najwyższa jędrność miąższu w kombinacji Agrii 1. Ta kombinacja zawierała więcej zabiegów MobiCalem, co może wskazywać na wyróżniającą się skuteczność tego preparatu oraz działanie zawartego w nim krzemu.

Zawartość wapnia w miąższu jabłek

Programy dokarmiania owoców wapniem istotnie podniosły jego zawartość w miąższu.

Choroby fizjologiczne

Kombinacje Agrii wyraźnie ograniczyły gorzką zgniliznę, gorzką plamistość podskórną (GPP), oparzeliznę powierzchniową (program oparty na MobiCalu) oraz zbrązowienie miąższu wokół wiązek sitowo-naczyniowych (nowe zagrożenie).

Podsumowanie

Wszystkie 3 ocenianie produkty (Calmax, Amical, MobiCal) są wysoce bezpiecznymi rozwiązaniami do pozakorzeniowego dokarmiania owoców wapniem. Żadna z kombinacji nie stymulowała zbędnie dojrzewania owoców (wskaźniki – skrobia, etylen, barwa zasadnicza skórki). Jest to bardzo istotna informacja szczególnie pod kątem trwałości owoców w transporcie i w chłodni.

Uzyskana zwyżka zawartości wapnia w miąższu wynosiła w zależności od programu opryskiwania:

+ 36% (Agrii 2)
+ 27% (Agrii 1)
+ 23 % (Agrii Mix 1)

Do ostatnich zabiegów wskazane jest opryskiwanie przede wszystkim nawozem MobiCal (wpływ na barwę skórki, najniższy wskaźnik chorób przechowalniczych).

Poprzedni artykuł
Najnowszy katalog odmian rzepaku 2018
route_baner
Następny artykuł
Raport sadowniczy - tydzień 24 (2018)