15.01.2018r

Agrii Demo – Raport Obserwacji Polowej nr 1. Ruszamy!

Przez ostatnie lata w Agrii pracowaliśmy nad stworzeniem skutecznych technologii uprawy zbóż i rzepaku ozimego, które będą sprawdzały się niezależnie od warunków klimatyczno-glebowych na terenie całego kraju.

Agrii Demo jest ogólnopolskim projektem obejmującym 19 pól rozsianych po całej Polsce, na których będziemy w praktyce stosować opracowane przez nas technologie i demonstrować ich skuteczność. Na każdym z pól demonstracyjnych będą stosowane odmienne warianty naszych programów, zmodyfikowane tak, aby precyzyjnie odpowiadały lokalnym warunkom klimatyczno-glebowym.

Agrii Demo łączy najważniejsze elementy agrotechniki (nasiona, nawozy, produkty do pielęgnacji i ochrony roślin) w jedno zoptymalizowane rozwiązanie, ściśle dopasowane do warunków danej uprawy dzięki fachowemu doradztwu.

Agrii Demo to kolejny, naturalny krok po prowadzonych przez nas przez lata doświadczeniach i badaniach nad skutecznością produktów, który ma służyć pokazaniu w praktyce, że opracowane przez nas technologie, przy wsparciu doświadczonych doradców terenowych Agrii, można bez problemu przekuć w sukces w gospodarstwach. Zapraszamy do śledzenia naszej strony, na której od sezonu 2018 będziemy regularnie zamieszczać ciekawostki i aktualności związane z Agrii Demo.

Przez cały okres wegetacji plantacje są pod stałym nadzorem doradczym. Zapraszamy do zapoznania się ze stanem upraw w poszczególnych lokalizacjach przed okresem zimowym.

 

Lokalizacja nr 1: Kruklanki, powiat giżycki, woj. warmińsko-mazurskie

Uprawa: pszenica ozima Kilimanjaro

Przedplon: bobik

Doradca terenowy: Adrian Balewicz

Stan plantacji: obsada roślin ok. 500 szt./m2 na glebie IVa/IVb. Bardzo wysoka suma opadów spowodowała liczne zastoiska wodne. Nie zastosowano ochrony herbicydowej.

 

Lokalizacja nr 2: Małdyty, powiat ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie

Uprawa: rzepak ozimy ES Barocco, siew pasowy Mzuri, bezpośrednio w ściernisko

Przedplon: pszenica ozima

Doradca terenowy: Michał Dybich

Stan plantacji: obsada roślin 45 szt./m2, rzepak ozimy w fazie rozwojowej 6-8 liści. System korzeniowy rozwinięty prawidłowo (długość ok. 15 cm), szyjka korzeniowa o średnicy ok. 1 cm. Zastosowano ochronę herbicydową:  doglebowo Koban 600 EC 2 l/ha + Reactor 480 EC 0,12 l/ha, powschodowo Navigator 360 SL 0,3 l/ha + Pilot Max 10 EC 0,4 l/ha + adiuwant doglebowy Drill 0,6 l/ha. Przeprowadzono zabieg fungicydowo- regulacyjny: Magnello 350 EC 0,8 l/ha + stymulator wzrostu i rozwoju  Route Absolute 1 l/ha.  Dodatkowo zapotrzebowanie na  bor, mangan, molibden uzupełniono produktami FoliQ BorMnS 2 kg/ha + Boronia Mo 6 1 l/ha.

 

Lokalizacja nr 3:  Drobin, powiat  płocki, woj. mazowieckie

Uprawa: rzepak ozimy Exsor (zaprawiony Lumiposa 625 FS, siew punktowy)

Przedplon: pszenica ozima

Doradca terenowy: Michał Masionek

Stan plantacji:  obsada roślin 50 szt./m2, rzepak ozimy w fazie 6-8 liści w rozecie, rośliny w dobrej kondycji pomimo intensywnych opadów.  Stożek wzrostu osadzony nisko, szyjka korzeniowa o średnicy 1 cm. Zastosowano ochronę herbicydową:  Reactor  480 EC 0,12 l/ha + Butisan Duo 400 EC 1,5 l/ha + Drill 0,5 l/ha + Oko-ni WP 1 kg/ha oraz powschodowo Navigator 360 SL 0,3 l/ha + Li-700 0,5 l/ha,  Pilot Max 10 EC 0,5 l/ha + adiuwant Drill 0,5 l/ha. Dodatkowo aplikowano nawozy FoliQ BorMnS 2 kg/ha + Boronia Mo 6 1 l/ha.

 

Lokalizacja nr 4: Sędławki, powiat bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie

Uprawa: pszenica ozima Kilimanjaro

Przedplon: rzepak ozimy

Doradca terenowy: Piotr Dymitruk

Stan plantacji: obsada roślin 550 szt./m2, pszenica ozima w fazie rozwojowej 4-5 liści.  Bardzo trudne warunki  spowodowane ilością wody – w tej lokalizacja opady sięgnęły 1000 mm/m2. Plantacja odchwaszczona.

 

Lokalizacja nr 5: Sokoły, powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie

Uprawa: pszenica ozima Bonanza

Przedplon: rzepak ozimy

Doradca terenowy: Tomasz Zawistowski

Stan plantacji: obsada roślin 350 szt./m2, plantacja wyrównana, pszenica ozima w fazie rozwojowej 3-4 liści. Zastosowano nawożenie mineralne ABS Canola 350 kg/ha. Warunki atmosferyczne nie pozwoliły na wykonanie zabiegu herbicydowego. Stan fitosanitarny dobry.

 

Lokalizacja nr 6: Sidra, powiat sokólski, woj. podlaskie

Uprawa: pszenica ozima Kilimanjaro

Przedplon: rzepak ozimy

Doradca Terenowy: Marek Teclaw

Stan plantacji: obsada roślin 350 szt./m2, pszenica ozima w fazie rozwojowej 3 liści, plantacja wyrównana, w dobrej kondycji zdrowotnej.  Zastosowano nawozy mineralne ABS Canola 400 kg/ha i Super N 46 200 kg/ha. Ochronę herbicydową wykonano z użyciem Legion 1 l/ha + Drill 0,6 l/ha.  W celu poprawienia wigoru rośliny zostały dokarmione Nutri-Phite PGA 0,5 l/ha.

 

Lokalizacja nr 7: kol. Majdany, powiat piotrkowski, woj. łódzkie

Uprawa: pszenica ozima Kilimanjaro

Przedplon: rzepak ozimy

Doradca terenowy: Antoni Nowosad

Stan plantacji: rzepak ozimy w fazie rozwojowej 4-5 liści, w bardzo dobrej kondycji.  Przed siewem zastosowano nawóz ABS Canola 300 kg/ha. Wykonano zabieg ochrony herbicydowej
z użyciem Battle Delta 600 SC 0,35 l/ha +  Tribex 75 WG 10 g/ha + Drill 0,6 l/ha.

 

Lokalizacja nr 8: Wiszno, powiat słupski, woj. pomorskie

Uprawa: rzepak ozimy Tigris

Przedplon: pszenica ozima

Doradca terenowy: Paweł Brzyski

Stan plantacji:  pszenica ozima w fazie rozwojowej 6-8 liści właściwych. Zastosowano nawozy: przed siewem ABS Canola 350 kg/ha, przed zimą Super N 46 150 kg/ha. Dodatkowo aplikowano preparat Route Absolute w dawce 1 l/ha. Zastosowano pełną ochronę herbicydową: doglebowo Koban 600 EC 2 l/ha + Reactor 480 EC 0,1 l/ha, chwasty jednoliścienne zwalczane były Pilot Max 10 EC w dawce 0,4 l/ha. Przeprowadzono zabieg fungicydowo-regulacyjny z Magnello 350 EC w pełnej dawce 0,8 l/ha.

 

Lokalizacja nr 9: Warnice, powiat pyrzycki, woj. zachodniopomorskie

Uprawa: pszenica ozima Moschus

Przedplon: pszenica

Doradca techniczny: Paweł Jędrzejczyk

Stan plantacji: pszenica ozima w fazie rozwojowej 4 liści, stan sanitarny plantacji na dobrym poziomie, rośliny poprawnie wybarwione. Zastosowane nawożenie: przed siewem ABS Canola  350 kg/ha. Dodatkowo plantacja zasilona jest mikroelementami z nawozu FoliQ CuMnS Plus 1,5 kg/ha i Nutri-Phite PGA 0,5 l/ha.

 

Lokalizacja nr 10: Rogóźno, powiat obornicki, woj. wielkopolskie

Uprawa: rzepak ozimy ES Barocco, siew bezpośredni

Przedplon: zboże

Doradca terenowy: Łukasz Król

Stan plantacji: rośliny w bardzo dobrej kondycji, rzepak ozimy w fazie rozwojowej 8-10 liści, szyjka korzeniowej o średnicy od 1 cm. Zastosowano nawożenie: przedsiewne ABS Canola 350 kg/ha i przed zimą Super N 46 150 kg/ha. Przeprowadzono zabiegi herbicydowe: doglebowo  Butisan Duo 400 EC 1,5 l/ha + Reactor 48 0EC 0,1 l/ha + Drill 0,6 l/ha, nalistnie
Navigator 360 SL 0,25 l/ha + Li-700 0,5 l/ha w fazie 4 liści właściwych rzepaku. Dla ochrony przed chorobami i regulacji wzrostu zastosowano fungicyd Magnello 350 EC w dawce 0,8 l/ha, a dla poprawy pokroju i kondycji roślin nawóz Route Absolute 0,8 l/ha.

 

Lokalizacja nr 11: Brześć Kujawski, powiat włocławski, woj. kujawsko-pomorskie

Uprawa: pszenica ozima Bonanza

Doradca terenowy: Dariusz Pietrucha

Stan plantacji: obsada roślin 350 szt./m2, bardzo dobry stan plantacji. Rośliny rozkrzewione, o dobrym wigorze i kondycji zdrowotnej.

 

Lokalizacja nr 12: Mikołów, powiat mikołowski, woj. śląskie

Uprawa: pszenica ozima Moschus

Przedplon: rzepak ozimy

Doradca terenowy: Iwona Janda

Stan plantacji: rośliny w bardzo dobrej kondycji fitosanitarnej. Zastosowano nawożenie przedsiewne ABS Canola 300 kg/ha. Przeprowadzono zabieg herbicydowy z użyciem Legato Pro 425 SC 2,5 l/ha + Tribex 75 WG 5 g/ha.

 

Lokalizacja nr 13: Koźmin Wielkopolski, powiat krotoszyński, woj. wielkopolskie

Uprawa:  pszenica ozima Moschus, bezorkowa

Przedplon rzepak ozimy

Doradca terenowy:  Łukasz Kantorski

Stan plantacji: obsada roślin 500 szt./m2, rośliny rozkrzewione, plantacja w bardzo dobrej kondycji zdrowotnej.  Zastosowano nawożenie przedsiewne ABS Canola 300 kg/ha. Wykonano zabieg herbicydowy z użyciem Legion w dawce 1 l/ha.

 

Lokalizacja nr 14: Wilków, powiat namysłowski, woj. opolskie

Uprawa; rzepak ozimy Exsor (zaprawiony Lumiposa 625 FS)

Przedplon: pszenica ozima

Doradca terenowy: Paweł Górniak

Stan plantacji: Rośliny w bardzo dobrej kondycji fitosanitarnej. Zastosowano nawożenie przedsiewne  ABS Canola 350 kg/ha, a z uwagi na bardzo wysoką presję ślimaków zapobiegawczo aplikowano moluskocyd Allowin 04 RB w dawce 5 kg/ha. Przeprowadzono zabieg regulacyjno-fungicydowy z użyciem Magnello 350 EC 0,8 l/ha,  dodatkowo w celu stymulacji rozwoju systemu korzeniowego oraz przygotowania do zimy zastosowano Route Absolute w dawce 0,8 l/ha. Zabieg ochrony  herbicydowej wykonano rozwiązaniem „bezpieczny rzepak” Butisan Duo 400 EC w dawce 1,5 l/ha + Navigator 360 SL 0,2 l/ha + Li-700 0,5 l/ha. Dodatkowo plantacja została zaopatrzona w mangan i bor poprzez dokarmianie dolistne produktem FoliQ BorMnS.

 

Lokalizacja nr 15: Milikowice, powiat świdnicki, woj. dolnośląskie

Uprawa: pszenica ozima Moschus

Przedplon: burak cukrowy

Doradca terenowy: Tomasz Żołnierek

Stan plantacji: obsada roślin ok. 350 szt./m2. Bardzo wysoka zdrowotność, nie zaobserwowano niedoborów składników pokarmowych. Zastosowano nawożenie przedsiewne ABS Canola
200 kg/ha, dodatkowo pogłównie Super N 46 w dawce 150 kg/ha. Wykonano zabieg herbicydowy rozwiązaniem Legion 1 l/ha + Drill 0,6 l/ha z bardzo wysoką skutecznością.

 

Lokalizacja nr 16: Bodzechów, powiat ostrowiecki, woj. świętokrzyskie

Uprawa; rzepak ozimy Tigris

Przedplon: zboże

Doradca terenowy: Dariusz Bednarski

Stan plantacji:  rośliny o prawidłowym pokroju, rzepak ozimy w fazie rozwojowej  8-10 liści, nisko osadzony stożek wzrostu. Widoczne braki w obsadzie spowodowane są ciężkimi warunkami wodnymi, jakie panowały podczas w czasie siewu (ok. 25 roślin/m2). Zastosowano nawożenie przedsiewne ABS Canola  w dawce 350 kg/ha. Wykonano zabieg herbicydowy powschodowo z użyciem rozwiązania „bezpieczny rzepak” Butisan Duo 400 EC 2 l/ha + Navigator 360 SL 0,25 l/ha + Li-700 0,5 l/ha. W celu ochrony przed chorobami zastosowano Magnello 350 EC 0,8 l/ha i dodatkowo aplikowano nawóz Route Absolute w dawce 1 l/ha. Bor i molibden dostarczono dolistnie nawozem Boronia Mo 6 w dawce 1 l/ha.

 

Lokalizacja nr 17: Mieniany, powiat hrubieszowski, woj. lubelskie

Uprawa: rzepak ozimy ES Barocco

Przedplon: zboże

Doradca terenowy Michał Marszał

Stan plantacji: wyrównana obsada roślin ok. 55 szt./m2 . Plantacja w bardzo dobrej kondycji fitosanitarnej. Zastosowano nawożenie przedsiewne ABS Canola w dawce 350 kg/ha, a dodatkowo w celu poprawienia pokroju roślin przed zimą aplikowano Route Absolute 1 l/ha. Wykonano zabieg regulacji fungicydowej produktem Magnello 350 EC w dawce 0,8 l/ha w fazie 4 liści właściwych.  Nawożenie dolistne wykonano produktami  FoliQ BorMnS 2 kg/ha + FoliQ MagSK-op 3 kg/ha.

 

Lokalizacja nr 18: Rokitno, powiat Bialski, woj. lubelskie

Uprawa: rzepak ozimy Exsor (zaprawiony Lumiposa 625 FS)

Przedplon: zboże

Doradca terenowy: Zbigniew Pawłowski

Stan plantacji: rośliny z bardzo dobrym wigorem i kondycją fitosanitarną. Głęboki palowy system korzeniowy o średnicy od 1 cm, rozeta rozwinięta poprawnie, rzepak ozimy
w fazie 8-10 liści. Zastosowano nawożenie przedsiewne ABS Canola 350 kg/ha, przed zimą aplikowano także Super N 46  150 kg/ha. Plantacja przygotowana do zimy produktem Route Absolute 1 l/ha oraz zabezpieczona przed chorobami produktem Magnello 350 EC 0,8 l/ha.

 

Lokalizacja nr 19: Leżajsk, woj. podkarpackie

Uprawa: pszenica ozima Moschus

Przedplon: rzepak ozimy

Doradca terenowy: Jacek Wąsacz

Stan plantacji: rośliny w dobrym stanie fitosanitarnym, pszenica ozima w fazie rozwojowej 4-5 liści, bez widocznych objawów niedoborów. Zastosowano nawożenie ABS Canola 200 kg/ha, przedsiewnie aplikowano także Dalmag S+Zn w dawce 250 kg/ha. Wykonano ochronę herbicydową produktem Legion 1 l/ha.

 

Raport przygotował Marek Reich na podstawie obserwacji prowadzonych przed Doradców Terenowych Agrii obserwujących plantacje objęte projektem Agrii Demo.

 

***

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym  użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

 

Poprzedni artykuł
Konferencja Agrii 2018
route_baner
Następny artykuł
Katalog uprawy rolnicze wiosna 2018