ABS Canola – system bezpieczeństwa w nawozach fosforowych

Po co nawozić fosforem, skoro w glebie jest go pod dostatkiem?

Gleba w zależności od typu i zawartości substancji organicznej zawiera nawet do 10 ton fosforu (P2O5). Niestety, aż 99,93% jest niedostępne dla roślin. Bezpośrednio w roztworze glebowym znajduje się maksymalnie 3 kg fosforu. Całe szczęście, że do dyspozycji mamy jeszcze ten pierwiastek przyswajalny z frakcji labilnej (ruchomej). Ale i ona potrafi się wyczerpać, jeśli zaniechamy stosowania fosforu na dłużej.

 

100 lat, a może więcej.

Decyzja o zastosowaniu fosforu pod korzeń jest słuszna. W Polsce, wg danych GUS, rocznie stosuje się ponad 300 000 ton fosforu (P2O5). Z tej ilości rośliny w 4-letnich systemach następstwa upraw pobiorą maksymalnie 75%. Reszta być może będzie dostępna w przeciągu następnych 100 lat.

Czy uregulowane pH gleby pozwala uniknąć tego problemu? Niestety nie, ponieważ wspomniane 75% pobranego fosforu to maksimum, jakiego można oczekiwać. Fosfor uwstecznia się do formy stabilnej (zapasowej) w niskim pH gleby i jego pobieranie przez rośliny może być jeszcze niższa.

Co zrobić, aby im przeciwdziałać?

Przede wszystkim – sprawdzić etykietę nawozu

Większość nawozów fosforowych to produkty wysokiej jakości, których rozpuszczalność w wodzie jest wysoka i sięga 95%. Są jednak i takie, które zawierają fosfor rozpuszczalny dopiero w kwasach mineralnych, więc wzbogacają głównie stabilną formę fosforu i są niedostępne dla roślin.

Proponowane przez nas rozwiązanie w postaci nawozu ABS Canola z otoczką ABS ma na celu opóźnienie uwsteczniania fosforu, aby był dostępny dla roślin przez cały okres wegetacyjny.

 

Uregulować pH gleby w granicach 6,0-7,2.

Największe straty fosforu powstają ze spadkiem pH gleby poniżej 5,5, kiedy to jego dostępność ogranicza glin (Al) i żelazo (Fe). Straty pojawiają się również po przekroczeniu pH 7,2, gdzie dostępność fosforu ogranicza wapń (Ca).

Wybrać nawóz ABS Canola

Stosując ABS Canola, sięgasz po innowacyjną technologię ABS, która chroni fosfor przed uwstecznianiem i przechodzeniem w formy nieprzyswajalne dla roślin. ABS wydłuża działanie fosforu dostępnego, zapewniając jego większe wykorzystanie z nawozu w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego

ABS Canola to więcej niż nawóz. To innowacyjne podejście, które łączy optymalne odżywienie roślin, opłacalność i wygodę stosowania oraz poszanowanie środowiska naturalnego:

  • otoczka ABS wydłuża działanie fosforu dostępnego w glebie, zapewniając jego większe wykorzystanie z nawozu w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego
  • otoczka ABS jest aplikowana na granulę nawozu w fabryce, dlatego w praktyce rolniczej nie wymaga od ostatecznego odbiorcy żadnych zmian w zakresie aplikowania nawozu.
  • ABS Canola jest produktem, który chroni środowisko, ponieważ pozwala na większe wykorzystanie stosowanych nawozów fosforowych

 

ABS Canola to nowoczesny nawóz o bardzo wysokiej zawartości składników odżywczych (NPK 6-18-34 + 5 SO3), produkowany w unikalnej technologii ABS, zapobiegającej stratom fosforu w glebie.

ABS Canola zaopatrzony jest w udoskonalony system zabezpieczenia ABS. Zastosowana w produkcji tego nawozu otoczka polimerowa ma dwukrotnie większą siłę wiązania kationów (Al, Fe, Ca, Mg). Tym samym zapewnia dwukrotnie skuteczniejszą ochronę fosforu i jego dostępność w przyswajalnej formie przez cały okres wegetacji.

ABS Canola cechuje ponadto najlepszy stosunek fosforu do potasu, biorąc pod uwagę potrzeby pokarmowe rzepaku i pszenicy ozimej oraz najwyższy zawartość potasu wśród porównywalnych nawozów.

ABS Canola to:

  • Prawidłowy rozwój systemu korzeniowego
  • Prawidłowe przygotowanie roślin do spoczynku zimowego
  • Wzmocnienie odporności na wymarzanie
  • Intensywny rozwój roślin niezależnie od pH gleby

Technologia ABS z sukcesem została przetestowana w doświadczeniach ścisłych prowadzonych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu i na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, w których dowiedziono, że:

  • Rośliny po aplikacji nawozów z technologią ABS wytworzyły większą biomasę, co wskazuje na optymalny stan ich odżywienia
  • Rośliny po aplikacji nawozów z technologią ABS akumulowały więcej azotu, fosforu, a także kationów głównych (K, Mg, Ca) oraz manganu i żelaza. Tak odżywione rośliny mają o wiele większą szansę lepiej przezimować, a także rozpocząć wcześniej wiosenną wegetację

Porównanie: układ kontrolny (po lewej) i rośliny po aplikacji nawozu z systemem ABS (po prawej)

 

Poprzedni artykuł
Super N46 - spróbuj już tej jesieni!
route_baner
Następny artykuł
Podwójny sukces na Narodowym