Oferta Nasiona Dalgety

MAS 16R

Mas 16R

Masa plonu ziarna

FAO 230 (ziarno)

FAO 240 (kiszonka)

Główne cechy:

  • średnio wczesna odmiana do uniwersalnego użytkowania
  • najwyższy wigor startowy
  • ogromny potencjał ziarnowy
  • stabilny i wysoki plon
  • energetyczna kiszonka o wysokich wartościach żywieniowych
  • zalecana do uprawy w całej Polsce, dzięki wczesnemu kwitnieniu i dojrzewaniu

>>Pobierz informację o odmianie<<

 

MAS 16R została zarejestrowana na Słowacji w 2013 roku. Z powodzeniem uprawiana jest również we Francji, Niemczech, Holandii, a od trzech sezonów także i w Polsce, gdzie zdobywa coraz większe uznanie.

Kiszonka STANDARD Ziarno
++ ++

MAS 16R charakteryzuje wyjątkowy wigor początkowy świadczący o dużej elastyczności w terminie siewu. Dzięki temu odmiana ta nadaje się zarówno do siewów wczesnych, jak również nieco bardziej opóźnionych, w których wykorzystanie innych odmian w podobnej klasie wczesności jest ograniczone. Polecany jest również na gleby ciężkie i wolno ogrzewające się.

MAS 16R charakteryzują duży udział ziarna w masie oraz wysoka wartość żywieniowa kiszonki, o czym decydują niezwykle bujne i ulistnione rośliny o mocnym nasileniu cechy stay green. Rośliny tworzą wyjątkowo szerokie blaszki liściowe, co zwiększa masę do zakiszania oraz wzmaga intensywność procesu fotosyntezy w trakcie wegetacji.

MAS 16R wcześnie rozpoczyna kwitnienie, co jest sporą rzadkością w przypadku tej klasy wczesności kukurydzy. Zawdzięcza to intensywnemu rozwojowi w początkowych fazach. Szybsze kwitnienie zwiększa prawdopodobieństwo pełnego zapłodnienia.

mas 16R

mas 16R

Hodowca MAISADOUR
Typ odmiany mieszaniec pojedynczy
Zalecana norma wysiewu
– gleby lekkie
– gleby ciężkie
(ziaren/ha)
80 – 85 tys.
85 – 90 tys.
Wymagania stnowiskowe niskie
Wczesny wigor wysoki
Tolerancja na opóźnienie wysiewu średnia
Odporność na wyleganie wysoka