Oferta Nasiona Dalgety

ES Seafox

ES Seafox

Udżwignie każdy plon

FAO 230 (ziarno)

FAO 240 (kiszonka)

Główne zalety odmiany:

  • bardzo dobry wigor startowy
  • ogromny potencjał ziarnowy
  • Quick Dry – szybkie oddawanie wody
  • unikalne w grupie o takiej wczesności ziarno o wyraźnym typie DENT
  • plonowanie w badaniach rejestrowych 2015 na poziomie 111% wzorca

>>Pobierz informację o odmianie<<

 

ES Seafox jest przedstawicielem nowej linii genetycznej wywodzącej się z rodziny mieszańców intensywnie dosychających i oddających wodę, której rejestracja COBORU planowana jest na luty 2017 r. Ta odmiana jest naturalnym następcą uznanych już marek Palazzo oraz Cockpit i – podobnie jak Palazzo – jest odmianą typowo ziarnową. Drzemie w niej niezwykły potencjał produkcyjny, co udowodniła w serii oficjalnych badaniach rejestrowych COBORU.

Kiszonka ENERGY Ziarno Alkohol
+++ ++++ +++

ES Seafox ma ziarno w mocnym typie „Quick Dry”, oddające szybko wodę dzięki specyficznej budowie ziarniaka, który kształtem jest zbliżony do dent z wyraźnie zaznaczonym rejestrem, co jest rzadkością dla kukurydzy z tej grupy wczesności. W ziarnie przeważa skrobia mączysta, co skutkuje intensywnym dosychaniem do końca okresu wegetacyjnego, a mocno zaznaczony rejestr sprzyja odparowaniu wody.

ES Seafox charakteryzuje się wysoką stabilnością i wyrównaniem łanu nawet w końcowych fazach rozwojowych. Dobrą odporność na wyleganie zawdzięcza również nisko osadzonej kolbie.

ES Seafox ma średnie wymagania stanowiskowe, może byt zatem uprawiany na terenie całego kraju, także na glebach przepuszczalnych. Swój ogromny potencjał produkcyjny odmiana ta najmocniej zaznaczy jednak na glebach zasobnych. Z racji połączenia wysokiego potencjału produkcyjnego i szybkiego oddawania wody wybitnie nadaje się do uprawy na najmocniejszych kompleksach glebowych, również tych zlokalizowanych na północy Polski.

seafox

seafox

Hodowca Euralis
Typ odmiany mieszaniec pojedynczy
Zalecana norma wysiewu
– gleby lekkie
– gleby ciężkie
(ziaren/ha)
85 tys.
90 tys.
Wymagania stanowiskowe średnie
Wczesny wigor wysoki
Tolerancja na opóźnienie wysiewu średnia
Odporność na wyleganie bardzo wysoka