Oferta Nasiona Dalgety

Chavoxx

Chavoxx

Pewność, wczesność, energetyczność

FAO 210 – 220 (ziarno)

FAO 220 (kiszonka)

Główne cechy:

  • tolerancyjna pod względem stanowiska – słabsze i mocniejsze gleby
  • nadaje się do wczesnych i późnych siewów – silny wigor
  • mocny „stay green” – energetyczna, strawna kiszonka
  • wysoka gęstość ziarna – doskonale nadaje się na przemiał
  • zdrowotność i odporność na głownię zapewniają stabilny plon

>>Pobierz informację o odmianie<<

 

Chavoxx w badaniach COBORU z roku 2011 uzyskał w grupie odmian wczesnych plon na poziomie 101% wzorca (wzorzec 12,6 t/ha). Natomiast w badaniach Dalgety uzyskał w 2012 roku bardzo dobry wynik plonu suchego ziarna 13,11 t/ha (średnia z 5 lokalizacji na terenie całej Polski). Chavoxx zarejestrowany został w Holandii w 2008 roku, gdzie ceniony i użytkowany jest zwłaszcza na kiszonkę.

Kiszonka ENERGY Ziarno Grys
+++ +++ +++

Chavoxx to bezpieczeństwo plonu ziarna i kiszonki. Charakteryzuje się wczesnym kwitnieniem, dobrze zsynchronizowanym z wyrzucaniem wiechy, dzięki temu okres pylenia przypada najczęściej przed okresem najwyższych temperatur, odbierających wilgoć glebie i roślinom.

Chavoxx to bardzo szerokie okno siewu. Ze względu na wysoki wigor i tolerancję zimnych gleb, można go siać wcześnie, ale ze względu na krótki okres wegetacji – połączony z równomiernym dojrzewaniem – nadaje się też do późniejszych, majowych zasiewów.

chavoxx

chavoxx

Hodowca R.A.G.T.
Typ odmiany mieszaniec pojedynczy
Zalecana norma wysiewu
– gleby lekkie
– gleby ciężkie
(ziaren/ha)
80 – 85 tys.
85 – 90 tys.
Wymagania stnowiskowe niskie
Wczesny wigor wysoki
Tolerancja na opóźnienie wysiewu wysoka
Odporność na wyleganie bardzo wysoka