Oferta Pozostałe nawozy dolistne

Boronia Mo 6

Boronia Mo 6

Uniwersalny nawóz z wysoką zawartością idealnie zbilansowanych mikroelementów

boronia

Zawiera: 60 g/l N + 118,7 g/l B + 1,3 g/l Mn + 5,9 g/l Mo

boronia

>>Pobierz ulotkę<<

 

Boronia Mo 6 jest doskonałym nawozem dolistnym do prewencyjnego i interwencyjnego zaopatrzenia wielu gatunków roślin w bor oraz molibden. Nawóz poprawia także przyswajanie azotu podawanego w formie saletrzanej z uwagi na przyspieszanie procesu jego zamiany na aminokwasy i białka, ograniczając jednocześnie akumulację azotanów w roślinach.

Boronia Mo 6 świetnie nadaje się do jesiennego dokarmiania rzepaku, w celu uzyskania jego optymalnego rozwoju przed przejściem w stan spoczynku zimowego oraz podniesienia mrozoodporności.

Boronia Mo 6 wytwarzana jest z wykorzystaniem lignosulfonianów – naturalnych związków chelatujących. Dzięki temu zwiększona jest przyczepność nawozu do liści, co zapewnia długotrwałe i efektywne pobieranie składników odżywczych przez rośliny. Nawóz wykazuje więc właściwości charakterystyczne dla kondycjonerów wody.

boronia

Kluczowe zalety

 • wysoka zawartość boru i molibdenu
 • bor w postaci boroetanoloaminy
 • formulacja oparta o lignosulfoniany, poprawiające wchłanianie składników odżywczych
 • efektywne pobieranie składników w szerokim zakresie temperatur powietrza i gleby
 • szybki i efektywny transport substancji odżywczych w roślinie
 • wysokie bezpieczeństwo dla roślin
 • bardzo dobra mieszalność

Najważniejsze korzyści

 • prawidłowa gospodarka hormonalna roślin
 • szybki wzrost i rozwój roślin
 • efektywne wykorzystanie azotu stosowanego doglebowo
 • właściwy przebieg procesu fotosyntezy
 • lepsza żywotność pyłku roślinnego
 • wyższa zimotrwałość roślin ozimych
 • wyższy plon o wysokich parametrach